თუ თქვენ გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია ან გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენი მომსახურების პირობების შესახებ, გთხოვთ, მოგვმართოთ ელ.ფოსტით http://realtyww.info/contact.

შესავალი

ეს ვადები და წესები არეგულირებს ამ ვებსაიტის გამოყენებას; ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ მიიღებთ ამ პირობებს სრულად და დათქმის გარეშე. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს ან ამ პირობების რომელიმე ნაწილს, არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი.

თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 [თვრამეტი] წლის ასაკის, რომ გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი. ამ ვებსაიტის გამოყენებით და ამ პირობებსა და პირობებზე შეთანხმდით, თქვენ გარანტიებთ და წარმოადგენთ, რომ თქვენ ხართ მინიმუმ 18 წლის ასაკში.

განსაზღვრული პირობები

"ვებსაიტი" ნიშნავს იმ ვებსაიტს, რომელსაც ათვალიერებთ.

ვებსაიტის გამოყენების ლიცენზია

თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი, ვებგვერდი ან / და მისი ლიცენზიატები ფლობენ ამ ვებ – გვერდზე გამოქვეყნებულ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და ვებსაიტზე გამოყენებულ მასალებს. ქვემო ლიცენზიის შესაბამისად, ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ჩამოტვირთოთ მხოლოდ ქეშირების მიზნებისათვის, და ამობეჭდეთ გვერდები, ფაილები ან სხვა შინაარსი ვებ – გვერდიდან საკუთარი პირადი გამოყენებისთვის, ექვემდებარება ქვემოთ მოცემულ შეზღუდვებს და ამ პირობებსა და სხვა პირობებში.

თქვენ უნდა:

 • ამ ვებგვერდის მასალების გამოქვეყნება არც ბეჭდურ და არც ციფრულ მედიაში ან დოკუმენტებში (სხვა ვებ – გვერდზე რეპუბლიკაციის ჩათვლით), გარდა ვებსაიტის მიერ გაზიარების მეთოდებისა;
 • გაყიდვა, დაქირავება ან საქვეუწყებო ლიცენზიის მასალა ნახვა;
 • ვნახოთ ვებ – გვერდიდან ნებისმიერი მასალა საზოგადოებაში, გარდა გაზიარების მეთოდებისა, რომელიც მოცემულია ვებსაიტის მიერ;
 • კომერციული მიზნებისათვის ამ ვებსაიტზე რეპროდუცირება, დუბლიკატი, კოპირება ან სხვაგვარად გამოყენება.
 • ვებსაიტზე ნებისმიერი მასალის შეცვლა ან სხვაგვარად შეცვლა;
 • ამ ვებგვერდიდან გადანაწილდეთ მასალა - გარდა შინაარსისა, რომელიც სპეციალურად და პირდაპირ არის შესაძლებელი გადანაწილებისთვის; ან
 • ამ ვებგვერდის ნებისმიერი ნაწილის განმეორებით გამოქვეყნება ან რეპროდუცირება, iframes ან ეკრანის დამცავების საშუალებით.

მისაღები გამოყენება

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი რაიმე გზით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ვებგვერდის ზიანი ან ზიანი მიაყენოს ვებ – გვერდის ხელმისაწვდომობას ან მის ხელმისაწვდომობას ან რაიმე გზით, რომელიც არამართლზომიერი, უკანონო, თაღლითური ან მავნეა, ან რაიმე სახის უკანონობასთან დაკავშირებით, უკანონო, თაღლითური ან მავნე მიზანი ან საქმიანობა.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი, რომ გამოიყენოთ ნებისმიერი მასალა, რომელიც შედგება (ან დაკავშირებულია) ნებისმიერი spyware, კომპიუტერული ვირუსი, ტროას ცხენი, ჭია, keystroke logger, rootkit ან სხვა მასალის ასლის, შენახვის, მასპინძლის, გადაცემის, გაგზავნის, მუქარის კომპიუტერული პროგრამა.

თქვენ არ უნდა ჩაატაროთ მონაცემთა შეგროვების სისტემატური ან ავტომატიზირებული საქმიანობა ამ ვებ – გვერდზე ან ამასთან დაკავშირებით, წერილობითი თანხმობის გარეშე.
ეს მოიცავს:

 • scraping
 • მონაცემების მოპოვება
 • მონაცემთა მოპოვება
 • მონაცემების მოპოვება
 • "ჩარჩო" (iframes)
 • სტატია "დაწნული"

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ – გვერდი ან მისი რომელიმე ნაწილი, რომ გადაუგზავნოთ ან გამოაგზავნოთ არასასურველი კომერციული კომუნიკაციები.

შეზღუდული ხელმისაწვდომობის

ამ ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში შესვლა შეზღუდულია. ვებსაიტის მფლობელი იტოვებს უფლებას შეზღუდოს დაშვება ამ ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში, ან ჩვენი შეხედულებისამებრ, ამ ვებსაიტზე. ვებსაიტმა შეიძლება შეცვალოს ან შეცვალოს ეს პოლიტიკა გაფრთხილების გარეშე.

თუ ვებსაიტის მფლობელი მოგაწვდით მომხმარებლის პირადობის მოწმობას და პაროლს, რათა ამ ვებ – გვერდის ან სხვა შინაარსის ან მომსახურების შესვლა შეძლოთ, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მომხმარებლის ID და პაროლი დაცული. თქვენ ხართ მხოლოდ თქვენი პაროლის და მომხმარებლის პირადობის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა ..

ვებსაიტის მფლობელს შეუძლია გამორთოს თქვენი მომხმარებლის ID და პაროლი ვებსაიტის შეხედულებისამებრ, შეტყობინებისა და ახსნის გარეშე.

მომხმარებელი შინაარსი

ამ წესებსა და პირობებში, "თქვენი მომხმარებლის შინაარსი" ნიშნავს მასალებს (მათ შორის, შეუზღუდავი ტექსტის, სურათების, აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების და აუდიოვიზუალური მასალის გარეშე)

თქვენ ანიჭებთ ვებსაიტის მფლობელს მსოფლიო, შეუქცევადი, არააქონკლუზიური, ჰონორარის უფასო ლიცენზიით, გამოიყენოთ, რეპროდუცირება, ადაპტირება, გამოქვეყნება, თარგმნა და განაწილება თქვენი მომხმარებლის შინაარსის ნებისმიერ არსებულ ან მომავალ მედიაში. თქვენ ასევე ანიჭებთ ვებსაიტს უფლებას დაქვემდებარონ ამ უფლების ლიცენზია და უფლება მიიღონ სარჩელი ამ უფლებების დარღვევისთვის.

თქვენი მომხმარებლის შინაარსი არ უნდა იყოს არალეგალური ან არაკანონიერი, არ უნდა დაარღვიოს ნებისმიერი მესამე მხარის კანონიერი უფლებები და არ უნდა შეძლოს იურიდიული ქმედების განხორციელება, თქვენს წინააღმდეგ ან ვებგვერდზე, ან მესამე მხარის წინააღმდეგ (თითოეულ შემთხვევაში, ნებისმიერი მოქმედი კანონით).

თქვენ არ უნდა წარმოადგინოთ ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტი ვებსაიტზე, რომელიც არის ან ოდესმე ყოფილა რაიმე საფრთხის ან რეალური სამართალწარმოების ან სხვა მსგავსი საჩივრის საგანი.

ვებსაიტის მფლობელი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან წაშალოს ამ ვებგვერდზე წარმოდგენილი ნებისმიერი მასალა, ან ინახებოდეს ვებ – გვერდის სერვერებზე, ან მასპინძლობს ან გამოქვეყნებულია ამ ვებსაიტზე.

ვებსაიტის მფლობელი არ იღებს ვალდებულებას, შეამოწმოს ამგვარი შინაარსის წარდგენა ან ამ შინაარსის გამოქვეყნება ამ ვებსაიტზე.

გარანტია

ეს ვებ – გვერდი მოცემულია „როგორც არის“, ყოველგვარი წარმოდგენისა და გარანტიის გარეშე, გამოხატულია ან გულისხმობს. ვებსაიტის მფლობელი ამ ვებგვერდზე ან ამ ვებგვერდზე მოცემულ ინფორმაციასა და მასალებს არ წარმოადგენს რაიმე სახის წარმომადგენლობით ან გარანტიით.

წინა პარაგრაფის ზოგადს მიკრძალვის გარეშე, ვებსაიტის მფლობელი არ იძლევა გარანტიას, რომ:

 • ეს საიტი მუდმივად ხელმისაწვდომი იქნება ან ხელმისაწვდომია; ან
 • ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე არის სრული, ნამდვილი, ზუსტი ან არასწორი.

ამ ვებ – გვერდზე არაფერი წარმოადგენს რაიმე სახის რჩევას, ან წარმოადგენს. თუ თქვენ გირჩევთ რჩევა რაიმე იურიდიულ, ფინანსურ ან სამედიცინო საკითხთან დაკავშირებით, უნდა გაიაროთ კონსულტაცია შესაბამის პროფესიონალთან.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

ვებსაიტის მფლობელი არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე (იქნება თუ არა კონტაქტის კანონი, წამების კანონი, თუ სხვაგვარად) ამ ვებსაიტთან დაკავშირებით, გამოყენების ან გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან სხვაგვარად:

 • იმდენად, რამდენადაც ვებგვერდი უზრუნველყოფილია უფასოდ, ნებისმიერი პირდაპირი დანაკარგისთვის;
 • ნებისმიერი არაპირდაპირი, განსაკუთრებული ან consequential დაკარგვა; ან
 • შემოსავლის დაკარგვა, შემოსავალი, მოგება ან მოსალოდნელი დანაზოგი, კონტრაქტების დაკარგვა ან საქმიანი ურთიერთობები, რეპუტაციის დაკარგვა ან კეთილგანწყობა, ან დაკარგვა ან კორუფცია ინფორმაციის ან მონაცემების კორუფციისთვის.

პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვები ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვებსაიტის მფლობელს პირდაპირ ეთქვა შესაძლო ზარალის შესახებ.

გამონაკლისი

ამ ვებსაიტზე პასუხისმგებლობა არცერთს არ გამორიცხავს ან არ ზღუდავს კანონით გათვალისწინებულ ნებისმიერ გარანტიას, რომ არ იქნებოდა უკანონო გამორიცხვა ან შეზღუდვა; და ამ ვებსაიტზე პასუხისმგებლობა არაფერს გამორიცხავს ან არ ზღუდავს ვებგვერდის მფლობელის პასუხისმგებლობას რაიმეზე:

 • გარდაცვალება ან პირადი დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია ვებსაიტის მფლობელის ან მისი აგენტების, თანამშრომლების ან აქციონერების / მფლობელების დაუდევრობით;
 • თაღლითობის ან თაღლითობის არასწორად წარმოდგენა ვებსაიტის ნაწილზე; ან
 • რაც არ უნდა იყოს უკანონო ან არამართლზომიერი ვებგვერდისთვის მისი პასუხისმგებლობის გამორიცხვის ან შეზღუდვის, ან მცდელობის ან განზრახვის შემცირების მიზნით.

გონივრულობა

ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ ვებ-გვერდზე პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და შეზღუდვები გონივრულია.

თუ არ ფიქრობთ, რომ ისინი გონივრულია, ამ ვებ-გვერდის გამოყენება არ უნდა გამოიყენოთ.

სხვა პარტიები

თქვენ აღიარებთ, რომ როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის სუბიექტი, ვებსაიტის მფლობელს აქვს ინტერესი შეზღუდოს მისი ოფიცრებისა და თანამშრომლების პირადი პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენ არ წამოაყენებთ პრეტენზიებს პირადად ვებგვერდის ოფიცრების ან თანამშრომლების მიმართ, იმ ზარალის შესახებ, რომელიც თქვენ განიცდიდით ვებგვერდზე.

წინა პარაგრაფის საწინააღმდეგოდ, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ ვებსაიტზე პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და პასუხისმგებლობები დაიცავს ვებ – გვერდის ოფიცრებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, შვილობილი კომპანიებს, მემკვიდრეებს, დავალებებს და ქვე-კონტრაქტორებს, აგრეთვე ვებ – გვერდის მფლობელს.

დებულებების განუყოფელი ნაწილი

თუ ამ ვებ-გვერდის ნებისმიერი დებულების დებულება ან არის აღმოჩენილი, შეუძლებელია მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც გავლენას არ მოახდენს ამ ვებ-საიტის სხვა დებულებების შესრულებაზე.

კომპენსაცია

თქვენ ამით ანაზღაურებთ ვებგვერდის მფლობელს და ვალდებულებას აძლევთ ვებგვერდის მფლობელს დაუცვალოთ ზიანის, ზიანის, ხარჯების, ვალდებულებების და ხარჯების (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე იურიდიული ხარჯები და ვებ-გვერდის მფლობელის მიერ გადახდილი თანხები, მესამე მხარის მიერ გადასახდელი თანხით, მოთხოვნის ან დავის შესახებ. ვებსაიტის იურიდიული მრჩეველების მხრიდან), რომელიც გამოწვეულია ან განიცადა ვებსაიტის მფლობელმა, რომელიც თქვენს მიერ რაიმე წესის დარღვევით გამოირჩევა ამ პირობებისა და პირობების შესახებ, ან წარმოიშობა ნებისმიერი პრეტენზიისგან, რომ თქვენ დაარღვიეთ ამ პირობების ნებისმიერი დებულება.

ამ ვადები და პირობების დარღვევები

ზიანის მიყენების გარეშე, ვებგვერდის სხვა უფლებები ამ პირობებით, თუ ამ წესებსა და პირობებს რაიმე წესს არღვევთ, ვებსაიტის მფლობელს შეუძლია განახორციელოს ისეთი ქმედებები, რომლებსაც ვებსაიტის მფლობელი მიიჩნევს, რომ მიზანშეწონილია გაუმკლავდეს ამ დარღვევას, მათ შორის შეჩერდეს ვებსაიტზე თქვენი დაშვება, აგიკრძალოთ ვებსაიტზე წვდომა, თქვენი IP მისამართის გამოყენებით კომპიუტერების დაბლოკვა ვებგვერდზე წვდომისგან, დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს, რომ მოითხოვონ, რომ შეუშალონ ხელი თქვენს ვებგვერდზე შესასვლელად ან / და თქვენს წინააღმდეგ სასამართლო პროცესის წარმოებაში.

მრავალფეროვნება

ვებსაიტის მფლობელს შეუძლია გადახედოს ამ პირობებს დროდადრო. შესწორებული ვადები და პირობები გამოიყენება ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ამ ვებსაიტზე განახლებული პირობებისა და პირობების გამოქვეყნების დღიდან. გთხოვთ, შეამოწმოთ ეს გვერდი რეგულარულად, რომ გაეცანით მიმდინარე ვერსიას.

დავალება

ვებსაიტის მფლობელს შეუძლია ხელშეკრულების გადაცემა, ხელშეკრულება ან სხვაგვარად მოქცევა ვებსაიტის უფლებებთან ან / და ამ პირობებთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, ამის შესახებ არ აცნობოს ან არ მიიღოს თქვენი თანხმობა.

თქვენ არ გადასცეთ, ქვეკონტრაქტი ან სხვაგვარად გაუმკლავდეთ თქვენს უფლებებსა და / ან ვალდებულებებს ამ პირობების შესაბამისად.

Severability

თუ ამ პირობებისა და პირობების დებულება განისაზღვრება ნებისმიერი სასამართლოსა და სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ უკანონო ან / და შეუძლებელი, სხვა დებულებები გაგრძელდება. თუ რაიმე უკანონო ან / და დაუსაბუთებელი დებულება იქნება კანონიერი ან აღსასრულებელი, თუ ნაწილი წაიშლება, ეს ნაწილი წაიშლება, ხოლო დანარჩენი დებულება გაგრძელდება.

სრული შეთანხმება

ეს პირობები, ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად, წარმოადგენს თქვენს და ვებსაიტის მფლობელს შორის მთელ შეთანხმებას, ამ ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით, და გადალახავს ყველა წინა ხელშეკრულებას ამ ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

სამართალი და იურისდიქცია

ამ პირობებსა და წესებს განაგებს გაერთიანებული სამეფოს კანონების შესაბამისად და ამ პირობებსა და პირობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ექვემდებარება გაერთიანებული სამეფოს სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

გადახდები ვებგვერდზე

ყველა გადახდა ანაზღაურებადია, რადგან ეს ეხება შეძენის დროს გაცემულ მომსახურებას. თუ რაიმე პრობლემა გაქვთ თქვენს შესყიდვებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს მხარდაჭერას.

თქვენს გადახდებზე განხორციელებული ყველა გადასახადი ან შეცვლილი გარიგება გამოიწვევს ანგარიშის დაუყოვნებლივ შეჩერებას. ეს შეჩერების შემდეგ შეფასდება მისი მიზეზების და შესაბამისად მისი მიზეზების მიხედვით.

ჩვენი იურიდიული სახელია:

შპს „აზანდ მედია“

ჩვენი რეგისტრირებული ოფისი:

132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, გაერთიანებული სამეფო

ამ ვებსაიტზე მომსახურების პირობების შესახებ

ჩვენ შევქმენით ვებ – გვერდის ეს ვადები და პირობები TOS / T&C გენერატორის გამოყენებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ინტერნეტით.

თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ვებ – გვერდის მფლობელს ელ.ფოსტით ჩვენი ელ.ფოსტის მისამართის ბმულზე მომსახურების პირობების ამ დოკუმენტის თავზე.კონფიდენციალურობის პოლიტიკა Online თამაშზე საიტის